Gedenksteen met Runen

Gedenksteen met Runen

zondag 30 januari 2011

Opening Project Tijd

Vandaag om 13.15 uur verzamelden alle groepen 3 tot en met 6 zich in het amfitheater om het startsein te geven voor de projectweken die tot 17 februari in het teken van Tijd staan. We begonnnen met het zingen van het lied Tijd te kort van Kinderen voor kinderen (zie: Leuke links). De meesters en juffen vertelden waar zij zich de komende tijd mee bezig gaan houden met de klas en hadden allemaal iets meegenomen dat op het thema van hun keuze sloeg. Zo had juf Joke van groep 3a afbeeldingen van Grotschilderingen meegenomen, wat gezien kan worden als eeste vorm schrift (het vastleggen van geschiedenis in beeld) en juf Mariska van groep 3b had het alfabet meegenomen: de letters zoals we die leren schrijven in groep 3.

grotschildering lascaux                                                huidig handschrift
                              
Na de opening gingen we gelijk aan de slag met het maken van een woordweb over ons thema: de geschiedenis van het handschrift.